Akcja sterylizacja!

Wsparły 23 osoby
405 zł (16,2%)

Rozpoczęcie: 19 Stycznia 2015

Zakończenie: 16 Marca 2015

Akcja sterylizacja w marcu 2015 cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie dofinansowaliśmy 30 zabiegów sterylizacji i kastracji. Mieszkańcy wsi są bardzo zainteresowani tańszymi zabiegami. Z pewnością akcja będzie powtarzana w następnych latach.

Dziękujemy za wsparcie!

Pomogli

Ładuję...

Wsparły 23 osoby
405 zł (16,2%)