Fundacja Animal Rescue

Fundacja Animal Rescue

Reprezentant Urszula Kurek

E-mail kontakt@animalrescue.pl

Telefon 602-737-715

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Nasza fundacja działa na rzecz pomocy zwierzętom, które w wyniku zdarzeń losowych nie są w stanie egzystować w odpowiednich dla siebie warunkach. Wspieramy głównie psy, jednakże los pozostałych zwierząt jest nam także niezwykle bliski.

Współpracujemy intensywnie ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie/k Legionowa.

Zwalczamy i zapobiegamy zjawisku bezdomności zwierząt. Nasi podopieczni dotknięci wspomnianym problemem bardzo często muszą przejść pewien okres rekonwalescencji, po którym ponownie mogą trafić do nowych opiekunów. Dlatego zapewniamy im niezbędną i specjalistyczną opiekę weterynaryjną.

Realizujemy programy kastracji i sterylizacji zwierząt, wówczas gdy jest to niezbędne.

Pragniemy promować wizerunek odpowiedzialnych opiekunów zwierząt w społeczeństwie. Negujemy wszelkie przejawy znęcania się nad zwierzętami. Przeprowadzamy akcje edukacyjne i wychowawcze.

Propagujemy integralny model współistnienia środowiska, człowieka oraz zwierzęcia.

Wspieramy akcje mające na celu pozyskanie funduszy na rzecz pomocy zwierzętom.

Współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami  w celu realizacji naszych założeń statutowych. 

Pomogli

Ładuję...