Fundacja św. Franciszka POMÓŻ ZWIERZĘTOM - NASZYM MAŁYM BRACIOM

Fundacja św. Franciszka POMÓŻ ZWIERZĘTOM - NASZYM MAŁYM BRACIOM
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Irena Jarosz

E-mail azyl101@o2.pl

Telefon 502-020-913

Lokalizacja Konstancin-Jeziorna, mazowieckie

Naszą misją jest pomaganie bezdomnym zwierzętom. Prowadzimy Azyl w Konstancinie-Jeziornie dla bezdomnych zwierząt, w którym opieką objętych jest ok. 320 zwierząt, w tym ok. 30-40 kociąt. To największy tego rodzaju prywatny ośrodek w Europie.

Azyl specjalizuje się w ratowaniu, wychowywaniu i znajdywaniu domów kociętom, które straciły matki w dramatycznych okolicznościach. Dzięki tym działaniom rocznie ok. 170 kotom udaje się znaleźć opiekunów. Na co dzień w Azylu przebywa kilkadziesiąt kociąt, które mogą być zaadoptowane przez zainteresowane osoby po spotkaniu w Azylu, rozmowie z przedstawicielem Azylu (w celu upewnienia się, czy podstawowe warunki adopcyjne są spełnione) i podpisaniu umowy adopcyjnej.

Do Azylu trafiają również dorosłe koty, uratowane z różnych tragicznych sytuacji oraz koty wolno żyjące, które nie mogą wrócić na miejsce dawnego bytowania z powodu  kalectwa, podeszłego wieku lub likwidacji ich dotychczasowego schronienia. Mieszkające tu zwierzęta zostały w przeważającej części uratowane w trakcie interwencji np. z piwnic, gdzie zamknięto okienka, skazując je na śmierć głodową, z opuszczonych budynków przeznaczonych do wyburzenia lub z nowopowstałych budynków, gdzie inwestor zamurował wejścia/wyjścia, nie martwiąc się o los uwięzionych w nich zwierząt, z wypadków samochodowych, a także pozostawione w lasach, przy zbiornikach wodnych w szczelnie zamkniętych pudełkach przez okrutnych ludzi. W wyjątkowych przypadkach – śmierci właściciela i niemożności znalezienia nowego domu dla pozostawionych zwierząt – Azyl otacza opieką koty domowe, z reguły są to zwierzęta w podeszłym wieku.

Dążymy do ograniczenia populacji kotów wolno żyjących – powszechnej sterylizacji i kastracji oraz odławiania i leczenia chorych zwierząt. Nadto, warunkiem adopcji każdego kociaka z Azylu jest zobowiązanie się do sterylizacji/kastracji podopiecznego (zawarte w umowie adopcyjnej).

Prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną – akcje pro-zwierzęce; spotkania w szkołach i przedszkolach; współpraca z prasą.