Fundacja Ochrony Zwierząt „Bezpieczna Przystań”

Fundacja Ochrony Zwierząt „Bezpieczna Przystań”

Reprezentant Anna Wydra

E-mail annawydra@bezpiecznaprzystan.org.pl

Telefon 22 835 64 38

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Głównym celem jest organizowanie i niesienie pomocy bezdomnym i bezpańskim zwierzętom w ramach działalności pożytku publicznego.

- Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego dla bezdomnych kotów, zapewniającego im optymalne warunki domowe,
- Zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej porzuconym i skrzywdzonym kotom i psom,
- Wspieranie w karmę dla zwierząt osób fizycznych, sprawujących opiekę nad wieloma bezdomnymi kotami i psami – głównie dzięki darowiznom rzeczowym od producentów i dystrybutorów karmy dla zwierząt,
- Organizacja czasowej opieki nad bezdomnymi psami i kotami, zwierzętami chorymi i po zabiegu sterylizacji,
- Poszukiwanie odpowiedzialnych i troskliwych – docelowych opiekunów dla bezdomnych kotów i psów,
- Nawiązywanie kontaktów, wymiana informacji, porady telefoniczne, organizowanie pomocy zwierzętom spoza fundacji.

Pomogli

Ładuję...