Rozbudowa azylu dla szopów!

Zbiórka zakończona
Wsparło 1 629 osób
76 155 zł (69,23%)

Rozpoczęcie: 21 Maja 2022

Zakończenie: 31 Grudnia 2022

Godzina: 23:59

Dziękujemy za Twoje wsparcie – każda złotówka jest cenna.
Razem wielką mamy moc!
Gdy tylko otrzymamy rezultat zbiórki, zamieścimy go na stronie.
21 Sierpnia 2022, 18:39
2Woliera już zamieszkana!

Budowa woliery zakończona sukcesem, szopiki już zadomowione w nowym lokum!

Niestety nie oznacza to końca potrzeb finansowych - urządzanie woliery jest ciągle w toku i pociąga za sobą kolejne koszty, tymczasem sporo nam jeszcze brakuje do spłaty podstawowej faktury :( 

Bardzo chcielibyśmy spłacić zadłużenia i rozwijać się dalej dla kolejnych zwierzaków w potrzebie.

Bardzo prosimy Was o dalsze wspieranie!

<3

Pokaż wszystkie aktualizacje

19 Czerwca 2022, 10:49
Rusza budowa!

Po opłaceniu zaliczki pomału ruszamy z budową! 

Tylko dzięki Wam możemy tworzyć to miejsce i pomagać pokrzywdzonym przez los zwierzakom! Ogromnie liczymy na dalsze wsparcie

(ENGLISH BELOW)

Pomóż zbudować wolierę dla szopów i innych gatunków w naszym azylu!

Szopy pracze są w Polsce gatunkiem obcym i inwazyjnym – pochodzą z Ameryki Północnej, a do Europy zostały sprowadzone przez człowieka (raczej nie z własnej woli). Prawo stworzyło ustawę, która mówiąc krótko traktuje szopy i inne inwazyjne gatunki zwierząt jako pasożyty. Są one gatunkiem nienaturalnym dla polskiego ekosystemu i nie mogą zostać wypuszczone na wolność. Jeszcze do grudnia ubiegłego roku odłowione z natury zwierzęta można było przekazywać w ręce osób prywatnych, czy ośrodków zajmujących się ich utrzymaniem.

Nowa ustawa daje dwie opcje: śmierć lub azyl.

Taki obrót spraw zmotywował mnie do założenia fundacji Szopowisko, której głównym celem jest stworzenie azylu dla szopów, gdzie będą czuły się szczęśliwe i bezpieczne. Głównym, ale nie jedynym, ponieważ obecnie pod opieką fundacji znajduje się ponad 200 zwierząt różnych gatunków – żaby, węże, wiele gatunków ptaków, króliki, fretka, norki, alpaki, kangury, mara patagońska, skunks, ostronos i inne. Staramy się im wszystkim stworzyć godne życie i przede wszystkim edukować ludzi.

Startujemy z dziesięcioma ocalonymi przed śmiercią szopami, które zamieszkują dużą wolierę – sporą, ale nie na tyle, abyśmy mogli ratować kolejne zwierzaki, które mają przecież swoje potrzeby i nie sztuką jest odłowić je i zamknąć w ciasnych klatkach.

 Chcemy wybudować im prywatny dom w miejscu, gdzie będą z dala od ludzi, gdzie nie będą czuły presji. Nasze Szopowisko to nie mini zoo, a bezpieczny azyl, w którym każdy gatunek otrzyma właściwe leczenie, opiekę i będzie utrzymywany w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych. Na szczęście los sprawił, że mamy miejsce do rozbudowy azylu, stworzenia kolejnych szopich prywatnych domów, jednak to nie uda się bez Waszej pomocy.

Corocznie odławianych jest kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset szopów. Szopy potrzebują opieki człowieka, szybko się oswajają. Wiosna jest czasem wykotów - już docierają do nas kolejne maluchy.

Ile z nich uda się uratować, a ile będzie trzeba poddać eutanazji? Zależy to tylko od Was. Jeśli uda nam się uzbierać wystarczające środki udostępnimy film z budowy, oraz życia nowych lokatorów.

ENGLISH:

Help build an enclosure for raccoons and other species in our sanctuary!

Raccoons are a foreign and invasive species in Poland - they originate from North America and were brought to Europe by men (they did not migrate by themselves across the Atlantic or Pacific). The law has been recently created that declares, in short, that raccoons and other foreign and invasove species, are parasites. They are an unnatural species for the Polish ecosystem and cannot be released into the wild. Until December last year, regulations allowed for private individuals to keep animals at home as pets.


The new law voids even that possibility reducing the options to either death or stay at registered sanctuary.


This second option motivated me to create the Szopowisko Foundation and aim at creating a sanctuary for raccoons to give happy and safe life to them. acoon sanctuary is certainly the primary objective of the foundation; it is not however to only one - there are currently over 200 animals of various species under the care of the foundation - among other, frogs, snakes, many species of birds, rabbits, ferrets, mink, alpacas, kangaroos, Patagonian mara, skunks, ostracods. We strive to create living conditions meeting teir needs and to educate people.

We had started by adopting ten raccoons rescued from inevitable death and had created a large enclosure as our private initiative 6 years ago - the current enclose, albeit sizable, is not sufficienlty large to host the animals already rescrued and expected to arrive in the future; we need to build a new enclosure that will be able to meet the needs of the animals and still offer capacity to host more in the future.

We want to build them a private home in a place where they will be away from people, where they will not feel pressure. Our Raccoon Sanctuary is not a mini zoo, but a safe asylum where each species will receive proper treatment, care and be kept in conditions as close to natural as possible. Fortunately, fate has provided us with space to expand the asylum and create more raccoon private homes, but this will not happen without your help.

Every year dozens or even hundreds of raccoons are caught. Raccoons need human care and they become tame quickly. Spring is the time of mating and more offspring is already arriving.

How many of them will be saved and how many will have to be euthanised? It depends also on you. Upon completion of the fundraiser, we will share a video-relation documenting the construction and the lives of the new residents.

Wsparło 1 629 osób
76 155 zł (69,23%)