Stowarzyszenie Cztery Łapy Żuromin

Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Agnieszka Maliszewska

E-mail czterylapy_zuromin@onet.pl

Telefon 731 140 436

Lokalizacja Żuromin, mazowieckie

Celem działania stowarzyszenia jest ochrona zwierząt, a w szczególności:
1) Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym oraz zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt,
2) Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi,
3) Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych tych zwierząt, a także czipowanie,
4) Ochrona zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z Policją i innymi organami państwowymi,
5) Propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schroniskach,
6) Kształtowanie właściwej postawy ludzi wobec zwierząt,
7) Propagowanie idei odnowy przyrody i ekologii,
8) Promocja i organizacja wolontariatu, 
9) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia jako pokrzywdzonego.

Pomogli

Ładuję...