W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z powyższym Fundacja Siepomaga realizuje niniejszym swój obowiązek informacyjny wobec Ciebie - czyli osoby, której dane osobowe Fundacja Siepomaga przetwarza. Prosimy zapoznaj się z poniższą informacją. Określa ona w sposób możliwie przystępny zasady i cele przetwarzania przez Fundację Siepomaga Twoich danych osobowych oraz wyjaśnia, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator danych Fundacja Siepomaga (“Fundacja Siepomaga”, “Fundacja”, “my”, “nas”) prowadząca serwis internetowy siepomaga.pl (“Serwis”). Więcej informacji o nas, w tym nasze dane kontaktowe oraz dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych (IOD) znajdziesz tutaj.
Cele przetwarzania
 • w celu wykonania umowy, którą zawierasz z nami poprzez akceptację Regulaminu Serwisu, w tym w celu identyfikacji Twoich darowizn i wydawania zaświadczeń;
 • w celu kontaktu z Tobą, w tym przekazywania Tobie materiałów informacyjnych, zwłaszcza o zbiórkach, w tym materiałów spersonalizowanych;
 • w celu kontaktu z Tobą, gdy jesteś osobą potrzebującą, w sprawie zorganizowania zbiórki w Serwisie oraz w celu jej przeprowadzenia;
 • w celach analitycznych i statystycznych, by stale poprawiać jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i lepiej dopasowywać go do Twoich potrzeb.
Podstawy prawne przetwarzania
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Tobą umowy;
 • Twoja zgoda, gdy dane podałeś nam dobrowolnie;nasz uzasadniony interes, np. przesyłanie materiałów informacyjnych Fundacji, w tym spersonalizowanych;
 • budowanie relacji z Tobą; obowiązki prawne spoczywające na Fundacji Siepomaga, np. w zakresie rachunkowości i podatków.
Odbiorcy danych
 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu Fundacji Siepomaga, zwłaszcza nasi dostawcy sprzętu, systemów i usług IT,
 • Partnerzy o jakich mowa w Regulaminie Serwisu.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądaniaich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej;
Szczegółowe informacje Tutaj znajdziesz informacje szczegółowe na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.