Fundacja Darujemy Troskę

Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Karina Tymoshchuk

E-mail darujemytroske@gmail.com

Telefon 570004453

Lokalizacja Lublin, lubelskie

Celem Fundacji jest pomoc zwierzętom, szczególnie działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów); wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterylizacji i kastracji; zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Pomogli

Ładuję...

Adopcje