Fundacja DLA SCHRONISK

Fundacja DLA SCHRONISK

Reprezentant Sebastian Pawlak

E-mail fundacjadlaschronisk@gmail.com

Telefon 502093300

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja „Dla Schronisk” powstała z inicjatywy grupy ludzi kochających zwierzęta i niemogących znieść bezczynności wobec krzywdy wyrządzanej zwierzętom przez innych ludzi na całym świecie. Naszą Misją jest pomoc najbardziej potrzebującym zwierzętom i ludziom opiekującym się nimi.
 
Chcemy pomagać zarówno dzikim, jak i domowym zwierzętom.

Działamy na rzecz humanitarnego i właściwego obchodzenia się ze zwierzętami.

Wspieramy stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów.

Zapobiegamy fizycznemu i psychicznemu znęcaniu się nad zwierzętami oraz niewłaściwemu obchodzeniu z nimi.

Propagujemy prawa, które zabraniają wykorzystywania zwierząt do prowadzenia eksperymentów sprawiających im ból i cierpienie.

Przeciwstawiamy się okrutnemu traktowaniu zwierząt w krajach Dalekiego Wschodu.

Podejmujemy działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zwierząt. Zajmujemy czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

Fundacja oprócz realizacji projektów i specjalnych akcji, będzie prowadzić działalność poza projektową, mającą na celu pomoc zwierzętom przez 12 miesięcy w roku
 
Dla nas nie ma granic państwowych, każdemu stworzeniu należy się SZACUNEK i niezbędna OPIEKA.
 

"My nie tyle potrzebujemy pomocy przyjaciół co wiary, że taką pomoc możemy uzyskać"

                                                                                                                      Epikur

Pomogli

Ładuję...