Don Vittorio Foundation for Wild Animals

Don Vittorio Foundation for Wild Animals
1 Stały Pomagacz
Oskar M.
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Monika Snoch

E-mail office@donvittoriofoundation.org

Telefon 660737558

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym celem stało się podtrzymywanie i umożliwienie przetrwania dzikich gatunków zwierząt, przy zapewnieniu im jak najlepszych warunków życia w niewoli. Nie akceptujemy przetrzymywania takowych zwierząt w cyrkach, prywatnych hodowlach, torturowania ich i zadawania im cierpienia. Krótko pisząc - nasz Zespół składa się z totalnych zwierzolubów.

Kierując się odpowiedzialnością, kreatywnością oraz ogromną miłością do zwierząt zapragnęliśmy pozostawić dla potomnych możliwość bytowania z zagrożonymi obecnie gatunkami m.in. wpisanymi w księgę CITES.

W związku z powyższym wdrożyliśmy oraz planujemy budowę kolejnych azyli dla pokrzywdzonych dzikich zwierząt. Fundacja „Don Vittorio Fundation for Wild Animals”, pragnie zapewnić jak najbardziej wyspecjalizowane azyle oraz wybiegi na terenach własnych, a także na terenach ogrodów zoologicznych. Swymi działaniami spełniamy misję powiększania ilości i różnorodności gatunków je zamieszkujących przy jednoczesnym zapobieganiu nielegalnego przemytu dzikich zwierząt.

Stanowczo stwierdzono, że jedynym ratunkiem dla zwierząt dzikich pochodzących  z przemytu lub zwierząt okaleczanych, porzucanych w wieku młodym nie pozwalającym na przeżycie staje się umieszczenie ich w warunkach odpowiednich dla ich gatunku oraz zapewnienie im wyżywienia i opieki weterynaryjnej. Na terenie Polski, a także Europy wciąż brakuje takich wyspecjalizowanych placówek, a nieliczne z nich znajdują swoje miejsce w ogrodach zoologicznych. 

Nasze azyle to:

1. Miejsca specjalnie wyselekcjonowane pod względem ukształtowania terenu, gdyż każdy gatunek zwierząt posiada potrzebę odwzorowania ich naturalnych warunków bytowych;

2. Miejsca, które wpisują się w programy reintrodukcji gatunków, jak np. program reintrodukcji lamparta perskiego;

3. Miejsca, w których zapewniona jest stała 24h opieka weterynarzy oraz specjalistów zoologów, których wiedza obejmuje zwierzęta dzikie, a także spełnony jest wymóg dostępu do niezbędnego zaplecza medycznego;

4. Miejsca dedykowane danemu gatunkowi, które spełniają wszelkie jego potrzeby, są zaprojektowane według ściśle określonych instrukcji specjalistów zoologii, weterynarii i opiekuna gatunku;

5. Miejsca, które w 100% spełniają wymogi ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzeń dotyczących cyrków i ogrodów zoologicznych;

Don Vittorio Foundation for Wild Animals to fundacja transparentna posiadająca klarowne umowy m.in. z Miastem Poznań, będącym włodarzem Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, gdzie powstają  już nasze pierwsze azyle dla dzikich zwierząt.

Ambasadorem Don Vittorio Foundation for Wild Animals jest znana wszystkim wyrwana z rąk śmierci - Niedźwiedzica Cisna, która inspiruje nas do dalszych działań na rzecz dzikich zwierząt.

Wsparli

10 zł

Oskar M.

10 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Miki

5 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Oskar M.

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
Oskar M.
10 zł miesięcznie