Uszkodzony kręgosłup, niedowład, zagłodzenie i ogromna wola życia Gibsona

5 477,46 zł (38,36%)
Brakuje jeszcze 8 802,54 zł