Uszkodzony kręgosłup, niedowład, zagłodzenie i ogromna wola życia Gibsona

5 235,46 zł (104,71%)