Fundacja ''EMANCYPACI''

Fundacja ''EMANCYPACI''

Reprezentant Natalia Beiersdorff

E-mail emancypaci@o2.pl

Telefon 739124444

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek, instytucji.

Zakup sprzętu, urzadzeń i materiałów, służących do realizacji celu fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostepnianie ich placówkom, instytucjom i innym przedmiotom.

Propagowanie i organizacja wolontariatu.

Współpraca z instytucjami panstwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi, ktorych celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym oraz innymi organizacjami, z ktorymi współpraca moze przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.