Pomóż nam pomagać - Animal Security

Supported by 801 people
8 396 zł (55,97%)
To reach our goal: 6 604 zł
Donate

Started: 31 October 2017

Ends: 30 January 2020

Fundacja Animal Security działa na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Naszym celem jest pomagać zwierzętom, które uległy wypadkom, są chore, bądź doznały cierpienia z rąk człowieka lub są trzymane są w złych warunkach.

Staramy się otaczać naszych podopiecznych, jak najlepszą opieką weterynaryjną i wyadoptować je, znajdując im szczęśliwe domy - takie, w których już nigdy nie spotka ich krzywda.

Aby fundacja mogła działać potrzebujemy Waszego wsparcia. Wydatki rosną z każdym dniem. Zwierzęta potrzebują karmy, leków, badań u weterynarzy.

Nie bądź obojętny na los potrzebujących zwierząt, pozwól nam pomagać.

Organizator
12 aktualnych zbiórek
96 zakończonych zbiórek
Supported by 801 people
8 396 zł (55,97%)
To reach our goal: 6 604 zł
Donate