Cele statutowe organizacji

Zbieramy pieniążki na cele ststutowe organizacji - czyli pomoc shar-peiom w potrzebie.

Wsparli

20 zł

Anonymous

X zł

Krzysiek Witecki

20 zł

mops

10 zł

Becia

10 zł

Anonymous

Powodzenia

Show more

Darowizny trafiają bezpośrednio do fundacji:
46%
117 zł Supported by 9 people CEL: 250 ZŁ