Ciachaj z nami bezdomność!

Supported by 26 people
465 zł (23,25%)

Started: 19 November 2015

Ends: 31 December 2015

Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które wsparły za pomocą portalu Siepomaga naszą akcję CIACH!bezdomność. Dzięki Wam udało nam się uzbierać 465 zł.
 
Kwota ta pokryła sterylizację 5 kocic, które już nigdy nie powiększą bezdomności o kolejne kocie mioty. Koteczki po zabiegach wróciły na swój teren, gdzie mają bezpieczne schronienia i są systematycznie dokarmiane.

Bardzo dziękujemy!

Supporters

Loading...

Organizator
1 aktualna zbiórka
17 zakończonych zbiórek
Supported by 26 people
465 zł (23,25%)