Zanim będzie za późno

Supported by 109 people
4 158,23 zł (27,72%)

Started: 12 August 2011

Ends: 15 December 2011

Dziękujemy wszystkim za wsparcie. Choć nie udało się nam zebrać środków na cel, który chcieliśmy zrealizować z waszą pomocą, to środki i tak przysłużyły się potrzebującym zwierzakom. Za zebrane fundusze zakupiliśmy suchą i mokrą karmę dla psów i kotów znajdujących się pod naszą opieką.

Zwierzaki same za siebie nie potrafią podziękować, dlatego robimy to w ich imieniu wierząc, że jeszcze kiedyś im pomożecie. Jak nie tym o innym.

Organizator
0 aktualnych zbiórek
8 zakończonych zbiórek
Supported by 109 people
4 158,23 zł (27,72%)