Jaś - kotek z zaawansowanym zespołem móżdżkowym

Supported by 41 people
557,30 zł (111,45%)

Started: 14 November 2014

Ends: 20 December 2014

Ogromnie dziękujemy za wsparcie działań Fundacji Felineus. Szczególnie dziękujemy za wsparcie oraz pomoc finansową Jasiowi. Jaś obecnie jest w dość dobrym stanie. Udało się go ustabilizować. Za zebrane pieniądze sfinanowaliśmy jego badania kontrolne, leczenie oraz szczepienia. Dodatkowo zakupiliśmy dla Jasia karmę specjalistyczną oraz witaminy. Jaś przebywa nadal pod opieką Fundacji.

 

Supporters

Loading...

Organizator
46 aktualnych zbiórek
664 zakończone zbiórki
Supported by 41 people
557,30 zł (111,45%)