Oszukać przeznaczenie - zbiórka na kastrację kotek i kotów

Supported by 6 people
280 zł (5,6%)

Started: 20 April 2021

Ends: 08 May 2021

Kastracja zwierząt domowych to droga ku polepszeniu ich losów - głęboko w to wierzymy i zawsze będzie to nasz priorytet. W kwietniu wykastrowaliśmy 26 kotów i choć to nie jest ogromna liczba, to kropla drąży skałę.

Całkowity koszt kwietniowych kastracji zamknął się w kwocie 4750 zł. Dziękujemy za kwotę, którą udało się zebrać - kwota pokryła koszt dwóch kastracji.

Supporters

Loading...

Organizator
2 aktualne zbiórki
8 zakończonych zbiórek
Supported by 6 people
280 zł (5,6%)