Łatek z Nowego Miasta nad Pilicą prosi o pomoc

Supported by 40 people
610 zł (20,33%)

Started: 19 February 2015

Ends: 31 May 2015

Łatek przybył do nas 9 lutego 2015 r. po wielu miesiącach tułaczki po Nowym Mieście nad Pilicą, zgłoszony przez wolontariuszkę, która go dokarmiała. Powodem przyjęcia było postrzelenie pieska z broni palnej. Chociaż podjęte były kroki prawne w celu ukarania sprawcy, sąd umorzył śledztwo, gdyż podejrzanemu nie można było postawić jednoznacznych zarzutów. Pozostał bezkarny.

Łatek w wyniku okrutnej zabawy człowieka stracił nogę i wiele wycierpiał. Adopcja psa bez nogi to trudna sprawa.

Łatek jest już zdrowy, chociaż bez łapki, cały czas przebywa w hoteliku. Wybraliśmy mu domowy hotelik, w którym czuje się bardzo dobrze, ale własnego domu wciąż nie ma. Z nadzieją czekamy, że los się uśmiechnie do Łatka.

Koszty leczenia: 1788,32 zł plus szczepienia, odrobaczenia, zabezpieczenie przeciw kleszczom.

Koszty hotelu: 5410 zł (stan na czerwiec 2016)

Organizator
1 aktualna zbiórka
137 zakończonych zbiórek
Supported by 40 people
610 zł (20,33%)