Wyrwana ze schroniska, niepełnosprawna Luka

Supported by 5 people
372 zł (100%)

Started: 10 December 2015

Ends: 10 December 2015

Dzięki Państwa hojności mogliśmy uregulować zaległości wynikające z leczenia i diagnostyki Luki. Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc i okazane serce.

Supporters

Loading...

Supported by 5 people
372 zł (100%)