Miałem zostać utopiony!

Supported by 19 people
600 zł (100%)

Started: 27 June 2020

Ends: 27 July 2020

Leoś odchowany i trafił do adopcji ❤

https://m.facebook.com/poland.soirz.mielec/photos/a.144389420663402/154384122997265/?type=3&d=m

Pozostała część zbiórki została przeznaczona na cele statutowe w oddziale w Mielcu.

Supporters

Loading...

Supported by 19 people
600 zł (100%)