Okrutnie okaleczona Kiri... Bez operacji nie wróci do zdrowia

Supported by 289 people
8 140,28 zł (90,44%)

Started: 15 April 2019

Ends: 15 June 2019

Hour: 23:59

Dzięki Państwa pomocy Kiri przeszła szereg zabiegów i poważną operację. Spędziła w sumie cztery miesiące w szpitaliku, gdzie wszyscy walczyli o to, żeby mogła zacząć chodzić o własnych siłach. 
Jesteśmy na ostatniej prostej. Udało się uratować prawą łapę, niestety lewa wymagała amputacji. 
Zamówiliśmy już protezę dzięki której będzie mogła wrócić do pełnej sprawności. 
Będziemy jednak musieli założyć Kiri jeszcze jedną zbiórkę, na pokrycie części kosztów protezy. 

Kiri czeka na cudowny dom.

To wyjątkowa dziewczynka, zasługuje na swojego człowieka, tego najlepszego na świecie.

Obecnie Kiri mieszka w hoteliku i czeka na protezę łapy.

Supporters

Loading...

Organiser
0 actual causes
144 ended causes
Supported by 289 people
8 140,28 zł (90,44%)