Już dosyć! Świat nie jest zły! Na Ratunek Ostrowieckim Bezdomniakom

Supported by 44 people
2 461 zł (61,52%)

Started: 02 May 2019

Ends: 02 August 2019

Zebrane środki zostały przeznaczone w całości na pokrycie kosztów hotelowania i wyżywienia naszych podopiecznych. Psiaki, które obecnie przebywają w hotelu, zostały odebrane interwencyjnie, a z chwilą przejęcia zwierząt każde z nich wymagało opieki weterynaryjnej oraz intensywnej pracy nad zaburzeniami behawioralnymi. Wszystkie były wychudzone i bardzo zaniedbane. Umieszczenie ich w hoteliku było najlepszym rozwiązaniem na poprawę ich stanu fizycznego i psychicznego. Fundusze ze zbiórki umożliwiły nam realizację opisanych działań i przygotowanie ich do adopcji. Niektóre z nich nadal czekają na swoje domy. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za udział w zbiórce oraz za szansę na normalne życie zwierząt znajdujących się pod naszą opieką.

Supporters

Loading...

Organizator
8 aktualnych zbiórek
373 zakończone zbiórki
Supported by 44 people
2 461 zł (61,52%)