Fundacja Przytul Kota

Fundacja Przytul Kota

Reprezentant Agnieszka Hodyra

E-mail fundacja@przytulkota.pl

Telefon 604268143

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Naszym celem jest niesienie pomocy, ochrona oraz poprawa warunków bytowania kotów wolno żyjących, bezdomnych, najbardziej skrzywdzonych, porzuconych i niechcianych. Działamy na zasadach wolontariatu, całkowicie charytatywnie w oparciu o hojność darczyńców. Współpracujemy z ludźmi, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Poszukujemy ciepłych i bezpiecznych domów oraz odpowiedzialnych opiekunów dla naszych podopiecznych.

Nasze cele statutowe:
a) wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
b) niesienie pomocy porzuconym, bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom,
c) poprawa warunków bytowania zwierząt,
d) udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
e) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
f) ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
g) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) promocja i organizacja wolontariatu.

Supporters

Loading...