Fizia ze schroniska-umieralni prosi o pomoc!

Supported by 74 people
430 zł (21,5%)

Started: 20 June 2016

Ends: 20 August 2016

Koszty leczenia Fizi wyniosły 586 zł, natomiast koszty opieki hotelowej - 1020 zł.
Fizia została adoptowana 28  sierpnia 2016 r. przez Panią Dorotę z Łowicza.

Serdecznie dziękujęmy za okazane wsparcie!
Załączamy zdjęcia z nowego domu:


Supporters

Loading...

Organizator
2 aktualne zbiórki
136 zakończonych zbiórek
Supported by 74 people
430 zł (21,5%)