Shaggy - dwa i pół roku czekania na dom...

Supported by 23 people
772 zł (55,14%)

Started: 20 August 2015

Ends: 31 December 2015

Skarbonka pomogła opłacić karmę i hotel. Shaggy wciąż przebywa w hotelu. Niestety bardzo trudno znaleźć mu dom.

Supporters

Loading...

Organizator
0 aktualnych zbiórek
39 zakończonych zbiórek
Supported by 23 people
772 zł (55,14%)