Pomóż nam otoczyć opieką kociaki!

Supported by 29 people
346 zł (28,83%)

Started: 17 May 2016

Ends: 17 June 2016

Dziękujemy bardzo za pomoc finansową, jaką okazaliście kociakom, będącym pod naszą opieką.  Udało nam się pokryć znaczną część kosztów związanych ze szczepieniem i odrobaczeniem.

Wszystkie kociaki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i po wnikliwej analizie potencjalnych opiekunów, każdy kotek zamieszkał w dobrym domu!

Supporters

Loading...

Organizator
2 aktualne zbiórki
357 zakończonych zbiórek
Supported by 29 people
346 zł (28,83%)