Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt - Interwencje

Closed
Supported by 54 people
782,40 zł (7,82%)

Started: 19 April 2018

Ends: 31 December 2019

Thank you for your support - every penny counts.
Together we have great power!
As soon as we receive the result of the action, we will post it on the site.

To jest zbiórka na interwencje Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Fundacji Animal Rescue Polska. Z tych funduszy finansujemy utrzymanie samochodów interwencyjnych, zakup i utrzymanie specjalistycznego sprzętu, artykuły sanitarne oraz leczenie uratowanych zwierząt, ich rekonwalescencję, resocjalizację, a także organizację adopcji lub powrót do natury.

Dzięki temu wsparciu możemy reagować na Państwa zgłoszenia i ratować zwierzęta, a także ścigać winnych i domagać się dla nich sprawiedliwości. Działalność SORZ możliwa jest wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu społeczeństwa. Tylko w 2018 roku SORZ interweniowała ponad 1000 razy!

Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt, to jedna z fundamentalnych inicjatyw fundacji i kluczowy, strategiczny projekt. Tworzymy formację o zasięgu ogólnopolskim, której misją jest ochrona i ratowanie zwierząt. SORZ to służby interweniujące w wypadkach oraz zdarzeniach z udziałem zwierząt i ludzi. Bronimy zwierząt przed ludzkim okrucieństwem, pomagamy bezdomnym i zagubionym, domowym i dzikim, działając 24h na dobę i 7 dni w tygodniu.SORZ z powodzeniem współpracuje z innymi Służbami – Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym, a także Eko Patrolami Straży Miejskiej i innymi organizacjami, uzupełniając kompetencje w akcjach ratunkowych i prewencyjnych.

W ramach SORZ nasza fundacja, jako jedyna organizacja pożytku publicznego w Polsce, posiada pojazdy uprzywilejowane w ruchu ulicznym. Dzięki temu możemy maksymalnie szybko dotrzeć z pomocą.

SORZ jest głosem tych, którzy potrzebują pomocy, a ich życie tak często jest bagatelizowane lub w bestialski sposób odbierane.

Supporters

Loading...

Supported by 54 people
782,40 zł (7,82%)