Szarka, koteczka niczyja

Supported by 6 people
250 zł (100%)

Started: 10 February 2016

Ends: 13 February 2016

Szarka została odrobaczona i opchlona a później zaszczepiona. W odpowiednim czasie została również wysterylizowana. Niestety co do domu to nie miała szczęścia i chyba pozostanie rezydentką w Fundacji.

Supporters

Loading...

Organizator
5 aktualnych zbiórek
187 zakończonych zbiórek
Supported by 6 people
250 zł (100%)