Fundacja "Eskulapa"

Fundacja "Eskulapa"

Reprezentant Marcin Zalewski

E-mail marcinzalewski@eskulapa.org

Telefon 786951192

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Główną misją organizacji jest zapewnienie odpowiedniej pomocy zwierzętom terrarystycznym, które w wyniku ingerencji człowieka bądź wydarzeń losowych spotkał przykry los. Pragniemy, by nasze poczynania wpływały na podniesienie świadomości i szacunku w stosunku do tych niesamowitych zwierząt.

Priorytetowymi celami działań naszej fundacji są. *Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz naukowej.
*Udzielenie pomocy i ratunku zwierzętom egzotycznym.
*Wspieranie działania wolontariatu.
*Działania mające na celu pomoc w ochronie rodzinnej fauny.
*Zmniejszenie zagrożeń związanych z hodowlą i posiadaniem zwierząt.

Nasze cele realizujemy poprzez działania
*Prowadzenie azylu dla zwierząt egzotycznych.
*Tworzenie i propagowanie informacji edukacyjnych.
*Nawiązywanie współprac z placówkami naukowymi.
*Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu.
*Współpracę z organami państwowymi, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.
*Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt.