Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA

Reprezentant fundacjaarka

E-mail zofia@fundacjaarka.pl

Telefon (033) 819 46 53

Lokalizacja Bielsko-Biała,

Propagujemy i edukujemy społeczeństwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zwierząt.

 

Promujemy i organizujemy wśród dzieci i młodzieży idee wolontariatu.

 

Obecnie fundacja realizuje kilka akcji i programów ekologicznych. Składają się na nie zagadnienia gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony zwierząt, ekologizacji ogrodów.

 

 

Wsparli

200 zł

Aneta