Fundacja Dar Serca Pokrzywdzonym Zwierzętom

Fundacja Dar Serca Pokrzywdzonym Zwierzętom

Reprezentant Marzena Wlekła

E-mail fundacjadspz@onet.pl

Telefon +48 886 186 453

Lokalizacja Kąkolewo, wielkopolskie

Celem fundacji są:

• pomoc bezdomnym zwierzętom;

• ich leczenie;

• sterylizacja;

• adopcje;

• podejmowanie działań mających na celu poprawę dobrostanu bezdomnych zwierząt;

• korespondecja z Urzędami Gmin w całej Polsce mająca na celu egzekwowanie corocznych programów opieki nad zwierzętami i walkę z bezdomnością.

Pomogli

Ładuję...