Fundacja Fabryka Dobrych Działań

Fundacja Fabryka Dobrych Działań
1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo

Reprezentant Marta Grys

E-mail fabrykadobrychdzialan@gmail.com

Telefon 730992345

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Celem działania fundacji jest:

1. Ekologia, ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
2. Charytatywna pomoc zwierzętom bezdomnym, wolno bytującym i zwierzętom krzywdzonym przez ludzi oraz zapobieganie i zwalczanie źródeł takich zjawisk.
3. Organizowanie i wspieranie wolontariatu wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży i seniorów.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie spotkań, seminariów i kampanii społecznych i reklamowych służących kształtowaniu i rozpowszechnianiu postaw przyjaznych zwierzętom,

b) współpracę z organami władzy samorządowej oraz instytucjami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i za granicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji,

c) działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną mającą na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt,

d) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej opiekunom zwierząt bezdomnych i wolno bytujących,

e) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji,

f) sprzedaż przedmiotów darowizny, rękodzieła wolontariuszy i materiałów promujących Fundacji,

g) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń z osobami i instytucjami prowadzącymi podobne działania,

h) inne działania odpłatne i nieodpłatne pożytku publicznego zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Działalnośc Fundacji dokumentowana jest w mediach społecznościowych  - Zapraszamy ! 
https://www.facebook.com/FabrykaDobrychDzialan/

Pomogli

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
10 zł miesięcznie