Fundacja Centrum Praw Zwierząt

Fundacja Centrum Praw Zwierząt

Reprezentant Agata Osińska

E-mail fundacja.centrumprawzwierzat@gmail.com

Telefon .

Lokalizacja Lublin, lubelskie

Misją Fundacji jest działalność na rzecz zakończenia przemysłowej hodowli
zwierząt z przeznaczeniem na futra, obrotu skórami futrzarskimi, handlu
zwierzętami w sklepach zoologicznych oraz ratownictwo i działalność na
rzecz poprawy warunków życia zwierząt domowych, w szczególności gryzoni.

Pomogli

Ładuję...