Fundacja Hearts4Pets

Fundacja Hearts4Pets

Reprezentant Paulina Wolańczyk

E-mail kontakt@hearts4pets.pl

Telefon kontakt@hearts4pets.pl

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Celem Fundacji Hearts4Pets jest humanitarne działanie na rzecz zwierząt cierpiących, porzuconych i zaniedbanych. Zależy nam na uświadamianiu społeczeństwa i aktywizowaniu go do pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym. Naszą misją jest obrona ich praw, a także czynna troska o ich środowisko. Staramy się przeciwdziałać bezdomności zwierząt i aktywnie uczestniczymy w polepszeniu losu tych, które potrzebują tego najbardziej. Fundacja zajmuje się między innymi: Upowszechnianiem wiedzy o tym jak zajmować się zwierzętami. Organizowaniem zbiórek datków i darów dla potrzebujących pupili. Oferowaniem pomocy prawnej w sytuacjach przestępstw na zwierzętach.
Misja
1)Pomoc zwierzętom bezdomnym lub krzywdzonym.
2)Chcemy edukować, zaszczepiać wiedzę podsuwać alternatywy. Dbamy o otaczające nas środowisko, Chcemy aktywnie uczestniczyć w ekologicznym dyskursie.
3)Niesienie pomocy osobom fizycznym zajmującymi się zwierzętami bezdomnymi, współpraca z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym.
4)Pomoc w działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów, domów tymczasowych itd.)
5)Znajdowanie domów dla zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych Fundacji drogą umowy darowizny lub wykupionych przez Fundację oraz odebranych właścicielom na drodze interwencji.
6)Pomoc w utrzymywaniu i prowadzeniu domów tymczasowych, przytulisk, schronisk i hoteli dla zwierząt.
7)Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt i znęcania się nad zwierzętami.
8)Realizacja gminnych programów darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt.

Pomogli

Ładuję...