Fundacja REHA

Fundacja REHA

Reprezentant Barbara Dąbrowska

E-mail biuro@reha-fundacja.org

Telefon 515546200

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Nasza Fundacja skupia się na pomocy Planecie. Nazwa REHA jest skrótem od Rights and Equality of Humans and Animals, czyli "Prawa oraz Równość Ludzi i Zwierzat", czym podkreślamy, ze naszym celem jest poszanowanie praw ludzi i zwierząt, oraz wszelkiego życia na Ziemi. Nasza organizacja ma na celu niesienie pomocy wszelkiemu życiu na lądzie, w powietrzu i wodzie, poprzez działania takie jak:
-oczyszczanie zbiorników, akwenów wodnych oraz wybrzeży;
-oczyszczanie terenów zielonych;
-pomoc zwierzętom, które ucierpiały na skutek dewastacji środowiska, a takjże zwierzętom z interwencji, bezdomnym;
-edukację na temat ochrony środowiska i życia na Planecie w symbiozie.


W głównej mierze obraliśmy kurs na ochronę rzek, jezior, mórz i oceanów, gdyż to one są podstawą naszej wspólnej egzystencji tu na lądzie. Nie skupiamy się na walce, lecz na budowaniu. Budowaniu naszej wspólnej świadomości życia tu na Ziemi, w zgodzie ze wszystkimi zamieszkującymi ją istotami.
W trakcie naszej pracy będą powstawać nowe projekty, przy których będziemy zachęcać do współpracy wszystkich tych, którym dobro naszej Matki Ziemi leży na sercu.


ENERGIA PODĄŻA ZA UWAGĄ!