Fundacja Cztery Łapy

Fundacja Cztery Łapy

Reprezentant Łukasz Bodnarowski

E-mail biuro@fundacjaczterylapy.eu

Telefon 660737558

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Cztery Łapy - zrodziła się z potrzeby serc ludzi wrażliwych na los skrzywdzonych zwierząt. 

Prowadzimy oraz wspieramy działania na rzecz inicjowania procesu zmian legislacyjnych, cywilizacyjnych, kulturowych i obyczajowych dążących w kierunku poszanowania praw zwierząt. Naszym głównym przesłaniem jest zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa stosowanych wobec naszych futrzanych przyjaciół oraz szerokoidąca pomoc jak największej ilości pokrzywdzonych przez los futrzakom. 

Naszym celem jest także prowadzenie kampanii społecznych na rzecz prawidłowego stosunku do zwierząt.

​Fundacja Cztery Łapy - w swej działalności powołuje tzw. Patrol Interwencyjny, którego jednym z nielicznych zadań jest wykonywania działań interwencyjnych mających na celu ratowanie zdrowia i życia skrzywdzonych przez człowieka istnień. Jesteśmy głosem zwierząt i występujemy w roli adwokatów w ich imieniu.

​Zostaliśmy znienawidzeni przez osoby, które wykorzystują naiwoność i zaufanie zwierząt, które traktują żywe istoty jak przedmiot i jak własność, które bawią się w BOGA, myśląc, że bezkarnie można zabierać bezbronnym jedzenie, wodę radość życia, a także życie .... Ich nienawiść do nas, jest motywacją naszych działań ... 

​ZERO  TOLERANCJI  DLA  MALTRETOWANIA  ZWIERZĄT

​Fundacja Cztery Łapy jest głosem wszystkich zwierzat, które powinny być szanowane tak samo, jak to się dzieje w przypadku podstawowych, analogicznych interesów ludzkich. Walcząc o prawo do życia i prawo do wolności od cierpienia z każdym dniem poznajemy ludzką i niechlubną stronę charakteru.

​Każde istnienie, bez względu na to kim i czym jest, czy człowiek, czy zwierzę, ma większe prawo do korzystania ze swojego ciała niż ktokolwiek inny. Naszym obowiązkiem jest upowszechniać szczęście wszystkich stworzeń, gdyż one również posiadają zdolności do odczuwania fizycznego bądź emocjonalnego bólu lub przyjemności.

Człowiek swoim zachowaniem zaburzył równowage miliony lat temu .... Udomawiamy zwierzeta, aby potem skazywać je na ból i cierpienia, porzucać, traktować przedmiotowo, jak własność, która często jest nie chciana. Patrząc na losy zwierząt często zastanawiamy się co z naszą rasą jest nie tak ? Dlaczego istota w pełni myśląca i posiadająca zdolności percepcji, szeroko pojętego myślenia, mająca czucie i obdarowana także odczuwaniem bólu doprowadza do skrajnych sytuacji, w których zwierzęta cierpią katusze.

​Fundacja Cztery Łapy na codzień zmaga się z setkami obrazów widniejących na przesyłanych do nas zdjęciach, gdzie patrzymy na zwierzęta, które są podpalane żywcem, bite np. młotkiem, na zwierzęta zagłodzone, leżące w betonowych piwnicach, bardzo często są one wolno i żywcem zjadane przez muchy, larwy, etc.

​Zdjęcia te to oprócz cierpienia historia potężnych katuszy. To historia bólu, rozpaczy, wielkiego żalu, a zarazem miłości. Ciężko wyobrazić sobie, że te skatowane zwierzęta potrafią jeszcze bezgranicznie kochać i być posłuszne swojemu oprawcy ...

Zmień z nami rzeczywistość !!!