Fundacja '"Dobra Przystań dla Zwierząt"

 Fundacja '"Dobra Przystań dla Zwierząt"

Reprezentant Fundacja Dobra Przystań Dla Zwierząt

E-mail info@fundacjadpdz.pl

Telefon +48518790175

Lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Dobra Przystań Dla Zwierząt  powstała we wrześniu 2016. Założycielem fundacji jest Małgorzata Gabriel, która pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Pani Prezes jest miłośniczką zwierząt, z którymi nie rozstawała się od dzieciństwa. Wychowała się wśród zwierząt, które ogromnie kocha i szanuje. Przez całe swoje życie marzyła o tym, aby zbudować dla nich kolumbarium - cmentarz, aby celebrować o nich pamięć po ich śmierci, aby dbać o ich prawa, które są notorycznie naruszane przez człowieka. Dlatego od samego początku przygotowywaliśmy projekt budowy kolumbarium cmentarza. W związku z tym, że wszyscy pochodzimy z Wrocławia, pierwsze kolumbarium wybudujemy w tym mieście.

Dodatkowo rozpoczęliśmy egzekwowanie wprowadzenia zakazu używania fajerwerków i petard we Wrocławiu od Urzędu Miejskiego Wrocław oraz od Wojewody Dolnośląskiego 

W miedzyczasie pomagamy innym organizacjom w zakupie leków i żywności dla zwierząt.

Celami Fundacji są:


1. ochrona zwierząt i ich praw, występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tym zakresie

zobacz 

https://youtu.be/_TLiM7FJMo8

2. zapewnienie godnego pochówku dla zwierząt, bezpiecznego dla środowiska naturalnego, poprzez budowanie i uruchamianie kolumbariów z uwzględnieniem funkcjonowania zwykłych cmentarzy dla zwierząt 

zobacz budujemy kolumarium cmentarz dla naszych zwierzat 

www.kolumbariumwroclaw.pl

3. współpraca oraz tworzenie schronisk i ośrodków terapii dla zwierząt

4. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, wolontariuszy i osób prywatnych w zakresie propagowania właściwego stosunku do zwierząt
5. pomoc materialna dla ludzi opiekujących się zwierzętami 
6. działalność charytatywna, edukacyjna i kulturalna w zakresie 

a) ochrony środowiska naturalnego 

b) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

c) inicjowania i popierania krajowej i międzynarodowej współpracy sprzyjającej ochronie zwierząt


d) wspierania rozwoju terapii dla zwierząt i ich opiekunów


e) promocji wolontariatu, zdrowego trybu życia, praw konsumentów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim
2. wykonywanie zabiegów chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną
3. wykup, dzierżawę gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo oraz budowę kolumbariów i zwykłych cmentarzy dla zwierząt
4. interwencje w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, nagłaśnianie i wydawanie publicznych oświadczeń w takich sprawach
5. tworzenie i propagowanie światopoglądu wolnego od okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt
6. popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy środowiska naturalnego oraz ochrony praw zwierząt
7. tworzenie miejsc pochówku dla zwierząt bezpiecznego dla środowiska 
8. tworzenie wyspecjalizowanych miejsc zajmujących się opieką dla zwierzą
9. organizacja zbiórek na rzecz pomocy pomocy zwierzętom
10. wspieranie schronisk dla zwierząt oraz osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, pozyskiwanie sponsorów dla ich działań
11. organizacja festiwali i imprez artystycznych; 
12. współpraca naukowa z ośrodkami w kraju i zagranicą
13. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reklamowej, promocyjnej
14. promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych
15. prowadzenie gospodarstw biodynamicznych i ekologicznych
16. organizowanie ośrodków kultury ekologicznej
17. organizowanie i propagowanie eko- i agroturystyki 
18. doradztwo w zakresie związanym z działalnością Fundacji oraz tworzenie banków informacji
19. prowadzenie badań w zakresie związanym z działalnością fundacji oraz monitoring przyrodniczy 
20. wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochrona praw zwierząt, ochroną praw konsumentów
21. dystrybucję publikacji ekologicznych.