Fundacja "Futrzaki"

Fundacja "Futrzaki"

Reprezentant Fundacja Futrzaki

E-mail fundacjafutrzaki@gmail.com

Telefon 514327175

Lokalizacja Warszawa , mazowieckie

Naszym celem głównym jest poprawa bytu zwierząt.

Znalezione - szukamy właścicieli , jesli ci sie nie odnajdą znajdujemy dla zwierząt  nowe domy - takie w których zostaja do końca swych dni. 

Przekazane na podstawie zrzeczenia - znajdujemy domy z którymi mamy stały kontakt nawet po adopcji. jesli któryś z naszych zwierzakow ciężko zachoruje w drodze wyjątku wspieramy leczenie.

Celami Fundacji są:
1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
2. Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt;
3. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
4. Przeciwdziałanie patologiom oraz wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt;
5. Ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji;
6. Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt;
7. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt; 
8. Leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pokrzywdzonymi lub porzuconymi oraz pomoc adopcyjna;
9. Wspieranie placówek i osób fizycznych świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym;
10. Udzielanie pomocy zwierzętom krzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym;
11. Propagowanie idei ochrony praw zwierząt w społeczeństwie;
12. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz zwierząt;

Wsparli

30 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Stachu Dzik

Darowizna przekazana przez skarbonkę Społeczność Hypetalk dla Fundacji "Futrzaki"
200 zł

Łukasz

Dla tych cudownych szczeniaczków ze zbiórki, na którą się spóźniłem niestety!
20 zł

Anonimowa Pomagaczka

200 zł

Anonimowy Pomagacz

15 zł

M. Romanczyk

Robicie wspaniala prace. Dziekuje bardzo

Pokaż więcej