Fundacja Pomocna Pchełka

Fundacja Pomocna Pchełka
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Agnieszka Bielecka

E-mail pchelka_fundacja@o2.pl

Telefon 669106070

Lokalizacja Świdnik, lubelskieNasz zespół tworzą lekarze i wolontariusze. Zajmujemy się wszechstronną pomocą weterynaryjną oraz organizowaniem adopcji dla bezdomnych zwierząt.  Aktywnie działamy w zakresie zwalczania ich bezdomności.

Celami Fundacji Pomocna Pchełka są: 

a)niesienie wszechstronnej pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, ze  szczególnym uwzględnieniem zwierząt mieszkających w schroniskach; 

b)leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, pokrzywdzonymi lub  porzuconymi oraz pomoc adopcyjna;

c) ograniczenie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji  i kastracji; 

d) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

e) propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.  

Jesteśmy po to aby pomagać potrzebującym. Jeśli możecie pomóżcie i nam.. :)

Pomogli

Ładuję...