Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Iwona Kowalik

E-mail przyjacielebracimniejszych@wp.pl

Telefon 506-403-514

Lokalizacja Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie

Fundacja została założona 3 grudnia 2010 roku przez Iwonę Kowalik, która całe swoje dotychczasowe życie poświęca na ratowanie bezdomnych psów.

Duży nakład kładziemy na opiekę nad skrzywdzonymi i porzuconymi zwierzętami jak również na sterylizację i kastrację zwierząt, co w dużym stopniu ograniczy ich bezdomność. Współpracujemy z lekarzami weterynarii, którzy leczą i operują zwierzęta będące pod naszą opieką.

Od stycznia 2012 roku Fundacja prowadzi Schronisko dla bezdomnych psów w Nowym Dworze Mazowieckim.

Celami Fundacji są:

  1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach i prowadzenia działalności adopcyjnej.
  2. Organizowanie schronisk zapewniających skrzywdzonym zwierzętom właściwe warunki i opiekę weterynaryjną.
  3. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosący pomoc zwierzętom bezdomnym.
  4. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
  5. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji kształtującej postawy proekologicznej, pełne wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt, zarówno domowych, jak i wolno żyjących. 
  6. Współpraca ze szkołami i instytucjami w celu propagowania wiedzy dotyczącej ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt.