Fundacja Sarigato

Reprezentant Iwona Duda

E-mail kontakt@sarigato.org

Telefon 668 031 068

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Misją Fundacji Sarigato, organizatora akcji Karmimy Psiaki, jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych wobec Psiaków i Kociaków oraz pomoc bezdomnym czworonogom w schroniskach.

Karmimy Psiaki stałą opieką obejmuje 16 schronisk w całej Polsce. Do tej pory udzieliliśmy wsparcia 58 fundacjom oraz schroniskom. W ramach pomocy przekazaliśmy niemal 40 ton karmy, pomogliśmy w adopcji 793 zwierząt, a w organizowanych akcjach edukacyjnych wzięło udział 342 276 osób.

Regularnie organizujemy wydarzenia charytatywne oraz kampanie społeczne, do których angażujemy osoby znane ze świata mediów. Do tej pory akcję wsparli m. in. Maja Ostaszewska, Jerzy Owsiak, Martyna Wojciechowska, Kayah, Michał Piróg, Magda Gessler, Małgorzata, Kożuchowska i wiele innych.

Więcej informacji o efektach akcji: www.karmimypsiaki.pl/efekty

Dla nas każda pomoc się liczy!

Celami statutowymi Fundacji Sarigato są m.in.:

prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zwierząt, ratowania ich życia, polepszania ich losu, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, udzielanie pomocy schroniskom dla zwierząt, prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, promocja i organizacja wolontariatu.

Pomogli

Ładuję...