Fundacja Świętego Huberta

Fundacja Świętego Huberta

Reprezentant Marcin Marzec

E-mail fundacjahuberta@gmail.com

Telefon 534997955

Lokalizacja Wyszonowice, dolnośląskie

Przez ostatnie lata zajmowania się dzikimi zwierzętami i obracając się w środowisku "ludzi lasu" zdaliśmy sobie sprawę, że jako osoby prywatne mamy bardzo ograniczone możliwości, tak finansowe jak i prawne, aby w pełni funkcjonować dla dobra przyrody i tej specyficznej części naszej populacji, która się przyrodą zajmuje.

Z tak prostych pobudek powstała idea Fundacji Świętego Huberta. Mamy nadzieję (z Waszą pomocą) przyczynić się w dużym stopniu do poszerzenia wiedzy o naszym ekosystemie, a w szczególności o zwierzętach naszego kraju.

Pragniemy przybliżyć ludziom las i jego mieszkańców, a także pokazać pracę ludzi z nim związanych.

Przy współpracy z rozmaitymi organizacjami od lat zajmujemy się pomocą przy rehabilitacji i przywracaniu dzikich zwierząt naturze. Jednakże skala tej pomocy była istotnie ograniczona możliwościami prywatnych osób.

Przy użyciu narzędzi jakie daje nam Fundacja i wsparciu sponsorów liczymy na to, że skala naszej działalności będzie widoczna tak dla środowiska jak i dla naszego społeczeństwa.