Fundacja Zwierzęta Niczyje

Fundacja Zwierzęta Niczyje
Adopcje
Wspieraj co miesiąc

Reprezentant Anna Walijewska-Maksymowicz

E-mail zwierzeta.niczyje@gmail.com

Telefon 603297303

Lokalizacja Suwałki, podlaskie

Nasza Fundacja nie tylko zajmuje się niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom w myśl zasady: "wszystkie zwierzęta są nasze",lecz także angażuje się w działania edukacyjne, promujące życie bez czynienia krzywdy. Organizujemy happeningi w naszym mieście: Zerwijmy łańcuchy, Dzień bez futra , Dzień Wegetariański. Większość osób działających w Fundacji to wegetarianie. W 2016r. w licznych protestach, petycjach, wywalczyliśmy zakaz pokazów cyrkowych na gruntach miejskich! Realizujemy projekt w szkołach I-III, edukujemy dzieci. W najmłodszych nadzieja ! Jeździmy w do augustowskiego schroniska wyprowadzać psy. Pomagamy finansowo w leczeniu zwierząt, szukamy im domów. Ciężko jednak z domami tymczasowymi, nie mamy punktu przetrzymań. Ten fakt bardzo nam ciąży. Organizujemy zbiórki, loterie fantowe, bazarki z których cały dochód przeznaczamy na naszych podopiecznych. Mamy parę podopiecznych w hotelikach. Utrzymujemy się z darowizn. Działamy wolontariacko - w naszym wolnym czasie, nikt nie jest zatrudniony w Fundacji. Działamy, bo widzimy ogromne cierpienie zwierząt w schroniskach, bo chcemy walczyć z bezdomnością, bo one głosu nie mają. Wspierając nas, udostępniając nasze wydarzenia, adoptując bezdomniaka, przelewając grosik na nasze działania - Ty również jesteś częścią Fundacji.

Ładuję...

280 zł

MayApartments Gabriela Maj-Piątek

7 darowizn na tę organizację, ostatnia
Adopcje