Fundacja Kudłaci Przyjaciele Marty

Fundacja Kudłaci Przyjaciele Marty

Reprezentant Walentyna Nowosad

E-mail neugarten@op.pl

Telefon 506970844

Lokalizacja Witoldów 26, mazowieckie

Celem fundacji jest podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt, w szczególności:

1) niesienie pomocy zwierzętom w przypadku niehumanitarnego ich traktowania oraz współdziałanie z instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom;

2) udzielanie pomocy zwierzętom bezdomnym oraz kotom wolno żyjącym, zapewnienie im opieki czasowej oraz domów stałych, zapobieganie bezdomności zwierząt;

3) upowszechnianie w społeczeństwie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony przyrody - kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt udomowionych i dzikich, propagowanie odpowiedzialności za zwierzęta w zakresie zapewnienia im ochrony i właściwej opieki;

4) współpraca z innymi organizacjami i osobami działającymi indywidualnie na rzecz ochrony zwierząt;

5) wsparcie i popieranie stworzenia prawa skutecznie chroniącego zwierzęta. 

Pomogli

Ładuję...