Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Pile

Reprezentant Aleksandra Spek-Kozłowska

E-mail toz.pila@vp.pl

Telefon 228257535

Lokalizacja PIŁA, wielkopolskie

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział w Pile zajmuje się zwalczaniem przejawów znęcania się nad zwierzętami, działaniem w ich obronie i niesieniem im pomocy - opieką nad wolnożyjącymi kotami (leczenie, dokarmianie, zapewnianie schronienia w budkach, w domach tymczasowych, adopcje).
Prowadzimy działania zmierzające do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt - akcje sterylizacji i kastracji. Podejmujemy różne działania profilaktyczne w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska – akcja walki z hałasem. Prowadzimy działania edukacyjne w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska - na terenie placówek oświatowych i w siedzibie Oddziału, organizacja Światowego Dnia Zwierząt, Dnia Kota i Dnia Kundelka.
Kupujemy karmę dla zwierząt będących pod opieką TOZ i wydajemy ją karmicielom oraz osobom prowadzącym tzw. Domy tymczasowe. Opłacamy usługi weterynaryjne - zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie kotów i psów. Przeprowadzamy interwencje w przypadkach zaniedbywania zwierząt, znęcania się nad nimi.
TOZ to organizacja pożytku publicznego, za naszą pracę nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, nie jesteśmy finansowani z budżetu państwa.
Tylko dzięki wpłatom od darczyńców możemy pomagać bezdomnym zwierzętom.
Możesz nam też pomóc przekazując 1% swojego podatku