Iłżeckie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Reprezentant Olga Urbańczyk

E-mail olga.urbanczyk@gmail.com

Telefon 797834648

Lokalizacja Iłża, mazowieckie

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, bezpośrednia pomoc zwierzętom i zapobieganie bezdomności wśród nich.

Cele działania:

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

2. Działanie na rzecz właściwego I humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.

3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza świat zwierząt.

4. Nauka, edukacja, oświata I wychowanie w zakresie ochrony środowiska.

5. Ekologia I ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Pomogli

Ładuję...