Kastracja jako walka z bezdomnością!

Wsparły 32 osoby
1 390,11 zł (55,6%)
Brakuje jeszcze 1 109,89 zł
Wesprzyj

Rozpoczęcie: 15 Marca 2020

Zakończenie: 30 Maja 2020

Walczymy z bezdomnością zwierząt . Nasze działania obejmują trudne obszary wiejskie, gdzie jesteśmy świadkami ogromu cierpienia i bezduszności wobec zwierząt. Występuje tu na ogromną skalę fala porzucanych i niechcianych zwierząt. Psy i koty porzuca się w lasach, przywiązuje do drzew, wyrzuca się zawiązane w workach zwierzęta w polach.

W gospodarstwach spotykamy na ogromną skalę psy na krótkich łańcuchach w rozpadających budach, do jedzenia w miskach czasem tylko stary spleśniały chleb, czasem ogryzek z jabłka, ziarno dla kur lub nic. Psy i koty żyjące w takich warunkach rozmnażają się na potęgę, niektórzy nie słyszeli o kastracji, niektórzy mają te zwierzęta po prostu gdzieś. Częstym procederem jest likwidacja szczeniąt czy kociąt poprzez niehumanitarne zabijanie np. topienie, czy rozbijanie główek nowo narodzonych zwierząt o ścianę...

Społeczność wsi zwierzęta często traktuje przedmiotowo i bez poszanowania ich praw. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by uświadamiać ludzi w tym, że zwierzęta to istoty czujące i zasługujące na miłość i poszanowanie. Walczymy z bezdomnością i okrucieństwu wobec naszych braci mniejszych. Uważamy, że najistotniejszą sprawą w tej walce  jest ograniczenie nadpopulacji, czyli kastracja. Prosimy o pomoc w tej walce! Kastracja ratuje życie i zapobiega bezdomności!

Dziękujemy!

Pomogli

Ładuję...

Organizator
1 aktualna zbiórka
11 zakończonych zbiórek
Wsparły 32 osoby
1 390,11 zł (55,6%)
Brakuje jeszcze 1 109,89 zł
Wesprzyj