Dajmy mu szansę i uratujmy Kajtka

Wsparło 187 osób
2 114 zł (105,7%)

Rozpoczęcie: 3 Stycznia 2018

Zakończenie: 28 Lutego 2018

Zebrane środki w pełni wykorzystaliśmy na leczenie Kajtka.Kajtek został poddany operacji na SGGW Miał nie tylko połamaną tylna łapę ale również naruszony w dwóch miejscach kregosłup. Za bardzo skomplikowana operacje zapłąciliśmy 1664 zł.Kajtek po operacji został przewieziony do przychodni weterynaryjnej i tam musiał przebywać w klatce unieruchomiony przez parę tygodni. Niestety w międzyczasie jego łapa za wczesnie rahabilitowana musiała być znowu operowana. CD nastąpi (:

Organizator
0 aktualnych zbiórek
46 zakończonych zbiórek
Wsparło 187 osób
2 114 zł (105,7%)