Kocia Brygada Świętochłowice

Reprezentant Agnieszka Kowolik

E-mail kociabrygada@gmail.com

Telefon 532073555

Lokalizacja Świętochłowice, śląskie

Celem fundacji jest ochrona zwierząt, w tym w szczególności:

a) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt,

b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, kastrację, umieszczanie ich w domach tymczasowych, działalność adopcyjną,

c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizację programu sterelizacji i kastracji,

d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Pomogli

Ładuję...